Veranderen met behulp van ISO

door | 11 september 2020

Een ISO-traject brengt altijd veranderingen voor uw organisatie met zich mee. Er is dan ook een duidelijke relatie tussen een ISO-traject en verandermanagement. Dit geldt met name voor de ISO-normeringen die betrekking hebben op het implementeren van een managementsysteem, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001 en NEN 7510. In dit artikel noemen we deze normen kortweg ‘ISO-Normeringen’.

Context van de organisatie

Vanuit strategisch perspectief is het belangrijk om de juiste kaders voor uw organisatie te bepalen. De ISO-Normeringen geven daar invulling aan in hoofdstuk 4 en 5. Hier brengt u namelijk de context van uw organisatie in kaart. Het leiderschap en de betrokkenheid moeten worden geïdentificeerd, het beleid moet worden bepaald en de rollen en verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd.

Effectief inrichten

Voor het tactisch perspectief moeten we deze kaderzetting vertalen naar wat dit in de praktijk voor uw organisatie betekent. U kunt hierbij denken aan de implementatie van rollen en verantwoordelijkheden in de bestaande of nieuwe organisatiestructuur. Organisaties kennen verschillende soorten structuren, zoals een lijn-, proces- of matrixorganisatie, een product of dienst gestructureerde organisatie of een combinatie van de genoemde vormen.

Welke vorm u ook kiest, voor al deze organisatievormen geldt hetzelfde: de rollen en verantwoordelijkheden moeten binnen deze structuren worden geïmplementeerd. Voor een effectieve invoering is ondersteuning nodig in de vorm van middelen, mensen, competenties, bewustzijn en communicatie. En hier vinden wij het volgende aanknopingspunt met ISO. De ISO-Normeringen, met name in hoofdstuk 7, sluiten aan bij onder meer het communicatieplan en het bewustzijnsprogramma van verandermanagementmethodes.

Evaluatie

De kritische succesfactor voor een verandering, en dus ook van een ISO-traject, is de implementatie binnen de organisatie. Oftewel de uitvoer van het veranderprogramma vanuit tactisch perspectief door middel van communicatie, creëren van bewustzijn, daadwerkelijk beleggen van rollen en verantwoordelijkheden, etc. En last but not least de evaluatie en verbeteringen van het programma. In deze fase sluiten de ISO-Normeringen en het verandermanagementprogramma bij elkaar aan met de evaluatie van de prestaties en de daaruit voortkomende verbeteringen, die in hoofdstuk 9 en 10 staan beschreven.

Plan Do Check Act

Al met al kunnen we concluderen dat er binnen ISO minimaal vijf hoofdstukken zijn die u ondersteunen bij een verandertraject binnen uw organisatie. Veranderen zelf is prima en vaak ook essentieel, maar minstens zo belangrijk is de continuïteit van de verandering. Deze  moet gewaarborgd blijven om te voorkomen dat de organisatie terugvalt op oude structuren en processen. Een belangrijk element binnen ISO is de Plan Do Check Act cyclus. Hiermee wordt uw organisatie niet alleen steeds opnieuw beoordeeld, maar ontwikkelt deze zich ook verder.

inTECHrity

Hanteert uw organisatie een specifieke verandermanagementmethode of -programma? Dan sluiten we bij inTECHrity het ISO-traject daarbij aan. Als uw organisatie geen verandermanagementmethode of -programma heeft, dan passen we tijdens het traject een lichte vorm van verandermanagement toe.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op door te bellen naar 085 130 1281 of te mailen naar info@intechrity.nl.