Eindelijk overzicht met onze compliance tool!

Natuurlijk wilt u ervoor zorgen dat uw organisatie compliant is. Maar u wilt vooral uw energie richten op de kerntaken van uw organisatie en meebewegen met de markt. Hoe kunt u dan toch eenvoudig in de gaten houden of uw organisatie blijft voldoen aan de AVG en de ISO-normen?

inTECHrity heeft de oplossing! Wij hebben een tool ontwikkeld waarbij de elementen van risicomanagement, governance én compliance worden afgedekt. U kunt diverse normeringen in één applicatie monitoren. Onze compliance tool maakt op gebruikersvriendelijke wijze inzichtelijk of uw werkwijze (nog) verloopt conform de certificering en hoe het staat met de compliance van uw organisatie.

Afgestemd op uw organisatie en software

inTECHrity zorgt ervoor dat de inrichting van de compliance tool wordt afgestemd op uw organisatie. We luisteren hiervoor goed naar uw professionals. Zij weten immers het beste hoe de processen lopen en wat belangrijk is binnen uw organisatie.

Na de implementatie is de compliance tool volledig gebruiksklaar. U kunt dan vanuit het centrale controleoverzicht in de tool eenvoudig doorklikken naar de daadwerkelijke taken. De hiervoor benodigde informatie wordt uit uw bestaande software opgehaald. U kunt dus gewoon blijven werken met uw operationele systemen en hoeft geen processen aan te passen.

Waarom kiest u voor onze compliance tool?

 • Heldere sturingsinformatie ten aanzien van compliance
  In onze gebruikersvriendelijke compliance tool worden risicomanagement, governance én compliance afgedekt. Eindelijk kunt u diverse normeringen in één applicatie monitoren. U ziet in een paar klikken precies waar uw organisatie staat met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving en compliance.
 • Primaire proces wordt niet verstoord
  Onze compliance tool is eenvoudig te koppelen aan de systemen voor de professionals in het primaire proces. Zo worden uw medewerkers niet geconfronteerd met een nieuwe werkwijze of nieuwe software op de werkvloer.
 • Rol-gebaseerd
  De compliance tool werkt rol-gebaseerd. Alle verantwoordelijkheden worden op de juiste plek belegd. Wij helpen u bij de implementatie van de voor u relevante governance normen.
 • Regels toepassen of uitleggen
  Het is aan u om te bepalen of en waarom u afwijkt van bepaalde regels. Om uw keuze te motiveren kunt u documenten uploaden. Wij baseren de informatie in de tool op wat uw professionals hierover aangeven.
 • Realtime verantwoordingsinformatie
  Rapportages uitdraaien en benchmarken is eenvoudig met onze compliance tool. Bestuurders kunnen toezichthouders en financiers snel en overzichtelijk informatie tonen en zo direct antwoord geven op hun vragen. De informatie biedt ook ondersteuning bij bijvoorbeeld inkoopprocessen of bij het vormgeven van business cases.
 • Input voor gesprekken
  U kunt de gegenereerde informatie gebruiken als input voor gesprekken bij beslismomenten of dilemma’s. En u kunt aan de hand van de gegevens gemaakte keuzes onderbouwen.

Verdere informatie

inTECHrity hanteert voor de compliance tool een abonnementsstructuur. De inrichting van de applicatie is hierin opgenomen. Wilt u meer weten over onze compliance tool en/of de abonnementsstructuur? Neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier of bel ons op nummer 085 130 1281.