Applicatie

Onze software is zeer geschikt voor het continue monitoring van de diverse normeringen in 1 applicatie. Vanuit het controle overzicht in onze applicatie kunt u eenvoudig door klikken naar de daadwerkelijke taken. De informatie die voor deze taak nodig is kan de bestaande software worden opgehaald. Belangrijk hierbij is dat uw hiervoor gewoon kunt blijven werken met de software die u al gebruikt.

?

Met onze software kunt u eenvoudig de elementen van risicomanagement, governance en compliance af dekken. De software applicatie ondersteund u op een gebruikersvriendelijke wijze om inzicht te houden of uw werkwijze nog conform de certificering. In onze abonnement structuur is al opgenomen dat de inrichting van de applicatie wordt afgestemd op uw organisatie, zodat deze volledig gebruiksklaar wordt opgeleverd.

?

De applicatie voorziet in de volgende mogelijkheden:

  • Verantwoordelijkheden beleggen op de juiste plek (rol gebaseerd). Wij helpen u bij de implementatie van de voor u relevante governance normen.
  • Pas toe of leg uit: Het is aan u om te bepalen of en waarom u afwijkt van bepaalde regels. Om uw keuze te motiveren is er ruimte om belangrijke documenten te uploaden. De informatie in de tool baseren wij op wat professionals zelf aangeven. Zij kunnen het beste aangeven wat belangrijk is. Dus luisteren wij voor implementatie scherp naar hun kennis en expertise en richten de applicatie ook zo voor u in.
  • Niet verstoren primaire zorgproces: De applicatie is eenvoudig te koppelen aan systemen voor de zorgprofessionals in het primaire proces. U wordt als professional niet geconfronteerd met een nieuwe werkwijze op de werkvloer.
  • Realtime verantwoordingsinformatie: Rapportages draaien en benchmarken is met onze applicatie eenvoudig. Bestuurders kunnen toezichthouders en financiers de informatie snel en overzichtelijk laten zien en direct antwoord geven op hun vragen. De informatie kan ook helpen bij inkoopprocessen of bij het vormgeven van business cases. Zo is een zorgorganisatie in staat om veilige en goede zorg te bewaken, in de keten en in de eigen organisatie
  • Gespreksstof bij dilemma’s: De gegeneerde informatie kan ook gebruikt worden voor het verder ontwikkelen van een cultuur waarin je mag afwijken, keuzes leert uitleggen en van elkaars dilemma’s leert.