Medicatieveiligheid

Omdat een veilig medicatieproces volstrekt normaal moet zijn

 

veilig medicijngebruik 6 bij 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben betrokkenen bij medicatieveiligheid aan inTECHrity?

Wat hebben betrokkenen bij medicatieveiligheid aan inTECHrity?
Wij geloven niet in het dichttimmeren van regels. Wij vinden wel dat iedereen die met medicatie werkt zich bewust moet zijn van de risico’s. Iedere cliënt hoort te kunnen rekenen op een veilig medicatieproces. Daarom verbeteren we risico management, governance en compliance rondom het thema medicatieveiligheid. Zodat professionals sneller en overzichtelijker over sturingsinformatie beschikken en medicatieveiligheid in de hele zorgketen verbetert.
We merken dat veel partijen de medicatieveiligheid al fors aan het verbeteren zijn. Wat we ook merken is dat ze tegen een lastige hobbel aanlopen: de stapeling aan (kwaliteits)eisen. Ons advies en onze tool maken voor u inzichtelijker welke eisen nu precies voor u relevant zijn. En hoe u die eisen, samen met partners, het beste beheerst. Uiteraard gaan we er dan steeds vanuit dat professionals het beste weten welke afwegingen gemaakt horen te worden. Wij bieden geen statisch proces, wij maken risico management, governance en compliance een onderdeel van uw cultuur. Op basis van de kennis van alle deelnemers aan de zorgketen.
Ons advies en onze tool zijn mede gebaseerd op de inspanningen van het Platform Medicatieveiligheid. Wij kunnen voor u inzichtelijk maken hoe wet- en regelgeving, zoals de norm NEN 7521 over patiëntgegevens, zich verhoudt tot praktische handreikingen, zoals de principes van een veilig medicatieproces. In onze tool zien bestuurders onder andere de verantwoordelijkheden en rechten die passen bij de volgende rollen:

• Huisartsen
• Apothekers
• Zorgverzekeraars
• Patiënten

Dus bijvoorbeeld:
• Of huisartsen toestemming hebben van de cliënt inzake versturen cliëntgegevens, en of ze die (al dan niet gedane) toestemming vastleggen
• Of apothekers opzet, bestaan, werking en doeltreffendheid van beleid voor melden van beveiligingsincidenten kunnen aantonen
• Of zorgverzekeraars gebruik maken van een autorisatiematrix
• Of cliënten geïnformeerd worden over de gevolgen van al dan niet geven van toestemming inzake uitwisselen cliëntgegevens