Thema’s

 

Bij alle thema’s waar wij mee aan de slag gaan implementeren we zo goed mogelijk algemene wetten, regels en eisen. Zoals:

Daarnaast kijken we scherp naar specifieke normen, protocollen en handreikingen binnen de thema’s waarin we ons gespecialiseerd hebben. We pakken steeds thema’s in de publieke sector en zorg aan die op dat moment het meest actueel zijn. Thema’s waar we ons voor klanten momenteel op focussen zijn:

  • Privacy, berichtenverkeer en facturatie
  • Rechtmatigheidstoets inkoop (Accountantscontrole)
  • Sociale teams/Wijkteams
  • Ketensamenwerking
  • Medicatieveiligheid
  • COPD
  • Dementie
  • Diabetes
  • Hartfalen
  • Stomazorg

Aanmelden

Middels het invullen van uw naam en e-mailadres kunt u zich aanmelden voor dit event

Bedankt voor uw aanmelding. Wij informeren u binnenkort over de definitieve locatie.