Privacytoezichthouders zelf wel klaar voor de AVG?

door | 7 november 2018

Een groot deel van de Europese privacytoezichthouders is nog niet klaar voor de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei geldt. Dit bleek uit een bericht van Reuters op Nu.nl van 9 mei 2018. Er was een rondgang gedaan onder vierentwintig Europese privacy autoriteiten. Zeventien van de vierentwintig ondervraagde instanties gaven aan nog onvoldoende financiering of bevoegdheden te hebben om de AVG goed te kunnen handhaven.

De AVG is de nieuwe Privacywet die op 25 mei in werking treedt. De AVG is ter vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens die al bestond. Deze wet was op haar beurt een uitwerking van een Europese richtlijn uit 1995. Het spreekt voor zich dat deze oude wet aan vervanging toe was. In 1995 stond internet nog in de kinderschoenen en de term Big Data was nog geen issue.

Elk Europees land heeft een nationale toezichthouder, die op naleving van de wet toeziet. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Door de Richtlijn krijgen toezichthouders het naar verwachting drukker dan voorheen. De meeste toezichthouders die op de rondgang van Reuters hebben gereageerd, zeggen dat zij vanaf 25 mei wel op klachten te zullen reageren. Slechts een minderheid gaat ook actief op zoek naar bedrijven die de wet overtreden (Bron: Reuters Business News 8 mei 2018). Begrijpelijk dat er niet actief op zoek wordt gegaan omdat er nu al in Nederland zo’n 8000 tips per jaar binnen komen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over ondernemingen die zich niet aan de privacyregels houden. De AP krijgt het zeer waarschijnlijk heel druk, maar het zal toch vervelend worden als uw onderneming niet klaar is en de AP bij u op de stoep staat om een onderzoek te doen naar aanleiding van een klacht. De Autoriteit Persoonsgegevens is namelijk verplicht om een klacht te onderzoeken.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met inTECHrity. Bel ons op 085 130 1281 of kijk op onze website www.intechrity.nl. Wij zijn officieel ACP partner van BSI.
U kunt hieronder ook ons e-book over de meest gestelde vragen en antwoorden over de AVG downloaden.