Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars krijgen steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze zijn niet alleen belangrijk voor het beheersen van financiële risico’s. Zorgverzekeraars bewaken ook de kwaliteit bij de inkoop van zorg. Daarom willen zorgverzekeraars graag weten hoe ze zo goed mogelijk kunnen sturen. Om te kunnen sturen is het cruciaal dat u risico management, governance en compliance goed in de vingers hebt.


Wij specialiseren ons voor zorgverzekeraars in:

  • Betere, meer overzichtelijke toepassing van begrip Gepast Gebruik, zodat zorgverzekeraars betere afwegingen kunnen maken of zorg noodzakelijk, effectief en doelmatig is.
  • Vertrouwen met klanten bevorderen, door betere dialoog en door sneller en slimmer in te spelen op veranderingen rondom de transitie
  • Praktischer toepassen van diverse wet- en regelgeving, zoals Code voor de zorgverzekeraar, Zorgverzekeringswet, Wet op het financieel toezicht, Wet Marktordening, maar ook van kaders binnen eigen organisatie
  • Zorgverzekeraars effectiever laten samenwerken met andere partijen uit de zorgketen, bijvoorbeeld door consultancy en implementeren van onze tool
  • Bijdragen aan verder groeiende maatschappelijke verantwoordelijkheid zorgverzekeraars, door te helpen bij controlefunctie met meer overzicht en betere informatieverstrekking