Zorgorganisaties

Van zorgorganisaties wordt steeds meer informatie gevraagd. De druk op hen is groot, vanuit gemeenten, toezichthouders, landelijke politiek en van burgers zelf. Bovendien veranderen regels elke dag, niet alleen landelijk maar ook in specifieke sectoren en zelfs in uw eigen organisatie.

Bij veel zorgorganisaties leven de volgende vijf vragen rondom risico management, governance en compliance:

  • We verantwoorden al zoveel, hoe kunnen we gemeenten en organen als IGZ, Zorginstituut en NZa laten zien dat ons beleid effectief is zonder dat we alleen maar aan het registreren zijn?
  • Hoe kunnen wij voor cliĆ«nten de juiste balans vinden tussen normen, regels en protocollen enerzijds en het belang van individuele afwegingen voor kwaliteit van leven anderzijds?
  • Hoe vinden wij onze weg tussen al die wetten, regels, normen en eisen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen en diverse NEN-normen
  • Hoe kunnen bestuurders en managers borgen dat medewerkers ook daadwerkelijk de regels handhaven en integer en veilig hun werk doen?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kennis en expertise echt benut wordt door onze partners in de zorgketen?

Wij kunnen zorgorganisaties helpen beter met de prestatiedruk om te gaan. Wij geven u meer inzicht in waar u als organisatie staat en maken risico management, governance en compliance een onderdeel van uw bedrijfscultuur. Doordat we intensief samenwerken met uw medewerkers, we leren van hen, borgen we optimale risico reductie in alle lagen van uw organisatie.