Zorgketens

In zorgketens is het belangrijk om te weten of samenwerking effectief is. Effectieve zorgketens zijn cruciaal nu partijen elkaar steeds harder nodig hebben. Maar ketensamenwerking vraagt tijd, energie en vaak ook geld. Bij inTECHrity verbeteren we de manier waarop ketens samenwerken zodat uw investering zeker vruchten afwerpt.
Zorgketens effectiever laten samenwerken doen we als volgt. Eerst inventariseren we met alle deelnemers welke governance-eisen op welke manier toegepast horen te worden. Daarbij werken we niet top down, maar vanuit de zorgprofessionals zelf. Zij zijn namelijk degenen die de afwegingen rondom goede zorg elke dag maken.
Vervolgens implementeren we onze tool bij deelnemers. Met de tool krijgt iedereen in de keten dan de sturingsinformatie die hij of zij nodig heeft. Via de zogenaamde RACI functie wordt vastgesteld of de regels, normen en richtlijnen tijdens de schakelmomenten in de keten goed verlopen. Verbeterinformatie is zo snel voorhanden, de tool werkt immers real time.