Gemeenten

Werkt u bij een gemeente op een afdeling inkoop of een afdeling sociaal domein? Dan heeft u de komende tijd de grootste uitdagingen. Als inkoper krijgt u te maken met een wezenlijke wijziging van de aanbestedingswetgeving in 2016. Voorheen uitzonderingen worden gemeengoed (onderhandelen) en er komen een aantal verplichtingen bij, ook op het terrein van integer handelen. Als beleidsmedewerker sociaal domein gaat u vanaf 1 januari 2015 over de grootste portefeuille en u wilt de effecten van de gemaakte afspraken waarschijnlijk zo snel mogelijk terugzien. Want u heeft immers de regie. Een slimme strategie rondom compliance is onmisbaar voor gemeenten die positieve effecten willen terugzien in de samenleving.
Hoe kan inTECHrity via compliance gemeenten helpen bij het uitvoeren van nieuwe wetten en nieuw beleid. En aan het realiseren van gemaakte afspraken met leveranciers. Voor inkoop kan dat door bijvoorbeeld een governance structuur op te zetten waarin u voor de hele organisatie vastlegt welke normen en regels moeten worden gevolgd en door wie. Samen met uw accountant werkt u aan een kader dat niet aan het einde van een boekjaar wordt getoetst, maar voortdurend. In het sociaal domein kan dit bijvoorbeeld door waardevolle sturingsinformatie rondom wijkteams te bieden. Veel gemeenten zetten sociale wijkteams in. Ook wij denken dat wijkteams een aanpak zijn die voor meer samenhang zorgen en voor meer eigen kracht. Maar wij merken ook dat gemeenten veel vragen hebben over inrichting, aansturing en bekostiging. Het is belangrijk de teams door te ontwikkelen. Er zijn belangrijke stappen nodig. Zoals:

  • Een handig overzicht van uitkomstmaten waarop deelnemers gestuurd en beoordeeld kunnen worden
  • Een informatiebeheersysteem dat makkelijk is in gebruik is en waar zorgprofessionals achter staan, met daarin informatie die zorgprofessionals ook echt zelf zeggen nodig te hebben
  • Meer innovatie. Wij willen toe naar een samenleving waarin we, zeker in de zorg, meer van elkaar leren. Daar helpen we gemeenten en zorgprofessionals graag bij

Om zowel inkopers als beleidsmedewerkers in het sociaal domein te helpen, is het beheersen van risico’s en onzekerheden cruciaal. inTECHrity kan u leren slimmer te sturen op integriteit. Met het implementeren van de RGC-cultuur, risico management, governance en compliance, wordt het ontwikkelen van een effectieve inkooporganisatie en een effectiever sociaal wijkteam makkelijker. inTECHrity kan u ook tijdig aangeven welke regels op welke manier invloed hebben op het aansturen, inrichten en bekostigen van een wijkteam. Er kan meer spelen dan u denkt, bijvoorbeeld vanwege BAPG (rechtmatigheidseisen accountant) of de norm NEN 7521 ‘Toegang tot patiëntgegevens’.