ISO 27001 / NEN 7510 voor salarisverwerking

De invoering van de AVG is volgens de NIRPA ook voor 2019 het belangrijkste onderwerp op de agenda. Mede door de veranderende rol van de salarisprofessional blijft dit onderwerp actueel. En de AVG is natuurlijk van het grootste belang, omdat u met zeer gevoelige persoonlijke gegevens werkt.

AVG en ISO 27001

Een lidmaatschap van NIRPA, SRA, RB of NBA geeft aan dat uw professionele kennis op peil is. Het zegt echter niets over de processen inzake informatiebeveiliging in uw organisatie. Uw cliënten willen de privacy in de keten gewaarborgd zien en gaan hier in de toekomst zeker om vragen. Met een ISO 27001 certificering laat u zien dat uw salarisverwerkingsproces voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Bovendien levert een ISO-certificering u cliënten op omdat u wel kunt aantonen dat de privacy is gewaarborgd!

Implementatie begeleiding bij salarisprofessionals

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met een ISO 27001 certificering laat u zien dat uw salarisverwerkingsproces voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. U kunt uw klanten laten zien dat hun personeelsgegevens veilig zijn bij uw organisatie. Dit onderwerp is sinds de invoering van de AVG alleen nog maar belangrijker geworden. Zo kunt u met een ISO-certificaat extra commercieel voordeel behalen!

Al sinds 2002 zijn wij betrokken bij certificeringsprojecten voor ISO 27001. Op basis van deze jarenlange ervaring en expertise op gebied van salarisverwerking heeft inTECHrity een ‘best practice aanpak’ ontwikkeld. Met dit praktische stappenplan kunnen we uw certificeringsproject begeleiden, van opzet tot uiteindelijke certificering. En door onze specifieke aanpak voor organisaties die salarissen verwerken, kunnen wij u onze begeleiding voor een vast en laag bedrag per maand aanbieden.

Onze ervaring

inTECHrity is deskundig en praktisch in de aanpak van het certificeringsproces, omdat wij uw processen begrijpen en uw taal spreken. De implementatie wordt uitgevoerd door onze ervaringsdeskundigen Rudi Düpper RA RB (vijftien jaar ervaring als partner bij een SRA accountantskantoor) en Aissam Ramini RB (tien jaar ervaring als belastingadviseur bij accountantskantoren).

Wilt u uw organisatie laten certificeren?

In ISO 27001 zijn eisen aan informatiebeveiliging vastgelegd. Wilt u het ISO 27001 certificaat voor uw organisatie behalen? Dan dient u aan deze eisen te voldoen. Wij helpen u aan de hand van onze best practice aanpak om maatregelen binnen uw organisatie te implementeren om aan deze eisen te voldoen.

Onze ervaring heeft geleerd dat voor alle organisaties de te doorlopen stappen hetzelfde zijn. Maar de doorlooptijden en de hoeveelheid te verzetten werk zijn natuurlijk afhankelijk van de te certificeren organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de grootte van de organisatie, het aantal locaties en de mate waarin de processen op orde zijn.

In de meeste gevallen kunt u binnen zes tot negen maanden gecertificeerd zijn. Maar vaak zijn de kosten behoorlijk hoog en werpt dit voor u een behoorlijke drempel op. Om deze drempel bij u weg te nemen, werken wij bij inTECHrity met een abonnementsstructuur. Door onze standaardaanpak en ervaring in het salarisverwerkingsproces kunnen wij dit aanbieden voor een sterk gereduceerd maandbedrag van € 495. Dit is onze speciale prijs voor bureaus die salarissen verwerken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een certificeringsproject door inTECHrity? Neemt u dan vooral contact met ons op. U kunt ons bellen op nummer 085 130 1281.