Leiderschap

Volgens ons draait leiderschap in de publieke sector en in de zorg onder andere om het creëren en behouden van een cultuur rondom integriteit. Een cultuur waarin mensen hun keuzes durven tastbaar te maken.

Mensen die de leiding nemen durven collega’s aan te spreken op gemaakte keuzes. Maar ze lopen zelf ook niet weg voor moeilijke keuzes. Ze zijn ook altijd bereid om uit te leggen waarom het naleven van normen zo belangrijk is voor burgers, cliënten, patiënten, werkzoekenden, kinderen en ouders. En waarom het soms juist belangrijk is om van een norm af te wijken. Ze stellen de juiste vragen, stimuleren vertrouwen en vinden voorbeeldgedrag heel belangrijk. Dat zijn de mensen die ook ons weer inspireren om risico management, governance en compliance nog beter te implementeren.