Complexiteit managen

Iedereen die ook maar enigszins betrokken is bij overheden en bij zorg en welzijn weet hoe complex deze organisaties, hun omgeving en hun dienstverlening zijn. Elke dag opnieuw is het nodig om belangrijke keuzes te maken, op basis van heel veel verschillende factoren. Momenteel nemen de informatiestromen om eindgebruikers alleen maar toe. En onderwijl heeft de samenleving allerlei verwachtingen.

Het helpt professionals, bestuurders en toezichthouders als gemaakte keuzes goed uitgelegd kunnen worden. Want dienstverlening in de publieke sector en zorg en welzijn is zo complex dat bijvoorbeeld niet altijd meteen helder is waarom dat protocol bij die ene burger minder strak gevolgd wordt. Dat uitleggen en begrip kweken speelt een belangrijke rol in het bevorderen en behouden van kwaliteit van leven. Wij willen onze klanten sterken in het inzichtelijk maken van hoe zij kwetsbare mensen bedienen. Daarvoor is goed risico management, governance en compliance essentieel.

Wij hebben een warm hart voor mensen die het aandurven om keuzes rondom overheidsdiensten en zorg en welzijn tastbaar te maken. Mensen die de complexiteit niet alleen zelf aanpakken, maar het ook als hun rol zien om anderen duidelijk te maken waarom zij in een specifieke situatie al dan niet precies volgens de norm handelden. En mensen die ook inzien dat we beter kunnen leren van fouten dan fouten te ontkennen. Hen helpen we graag balanceren tussen de organisatiestructuur, alle externe veranderingen en de benodigde processen.