Over inTECHrity

inTECHrity is een belangrijke speler op de markt voor certificering in de zorgsector. Wij begeleiden uw organisatie in de zorgsector bij het behalen van een certificaat. Deze focus op de zorgsector, leidt tot een praktische invulling aan de normen van NEN en ISO welke past en werkt binnen de zorg. Onze praktische invulling zorgt ervoor dat u niet alleen voldoet aan wet- en regelgeving en compliance ten aanzien van de normenkaders zoals NEN7510, ISO 27001, maar dat deze normen veel meer geborgd zijn in de organisatie en daarmee uw risico’s ook daadwerkelijk zijn gemitigeerd. Niet onbelangrijk en hierdoor kunt u rustig ademhalen. Het laatste is het voordeel als u werkt met inTECHrity, omdat wij de taal en problematiek van de zorg begrijpen. Uw organisatie verleent zorg en wij ontzorgen u op het gebied van certificering, gewoon zoals het hoort.

Inzicht

InTECHrity biedt begeleiding in de vorm van een ondersteunende tool, aanwezigheid bij interne Informatiebeveiligingsoverleggen, het uitvoeren van audits en indien gewenst in de rol van Functionaris Gegevensbescherming. Deze combinatie is een prima basis voor u om te voldoen aan de wetten, regels en ISO normen die voor u relevant zijn. We weten hoe u boetes voorkomt, risico’s beperkt en hoe u valkuilen omzeilt. En we begrijpen hoe strategieën effectiever worden. Lees ook onze referentie over onze aanpak.

Bewustwording

Plannen kunnen nog zo goed uitgedacht zijn, als medewerkers niet enthousiast zijn worden plannen nooit effectief uitgevoerd. Bij inTECHrity vinden we het belangrijk medewerkers van alle partijen al vanaf het beginstadium uitgebreid te betrekken bij het sturen op integriteit. Wij werken niet top down, maar creëren een cultuur rondom risico management, governance en compliance in uw hele organisatie.
Mensen betrekken doen we onder meer door heel goed te luisteren. Wat hebben de verschillende medewerkers nodig om hun taken goed uit te kunnen voeren en meerwaarde te bieden? Welke eisen maken hun werk lastiger of juist makkelijker? Wat willen ze zelf graag leren? Hun antwoorden combineren we met uw ambities en met onze eigen kennis. Vervolgens laten we op praktische, laagdrempelige wijze zien welke impact compliance op uw organisatie heeft. Zo maken we alle partijen bewuster van hun verantwoordelijkheden. Zodat uw ambities niet in de ijskast belanden.

Wendbaarheid

Het voldoen aan wet en regelgeving zijn complexe domeinen. De wendbaarheid van uw organisatie belangrijk in de bedrijfsvoering maar ook op het beheersbaar houden van de processen om te voldoen aan ISO certificering. Wij bevorderen wendbaarheid met slimme, simpele oplossingen die medewerkers en managers meer overzicht en meer waardevolle sturingsinformatie geven. Zo kunnen ze sneller en adequater reageren op veranderingen. En omdat wij risico management, governance en compliance eenvoudig kunnen koppelen aan wat uw professionals op de werkvloer nodig hebben, wordt uw organisatie effectiever. Lees meer hier over bij referenties, onze clienten kunnen dit beter verwoorden.

Wilt u graag weten hoe onze klanten over ons denken? Lees dan onze referenties.