Over inTECHrity

inTECHrity is een belangrijke speler op de markt voor certificering en informatiebeveiliging. Wij begeleiden organisaties bij het voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van AVG en normenkaders zoals NEN 7510 en ISO 27001. Onze praktische invulling helpt u niet alleen bij het behalen van een certificaat, maar zorgt bovendien dat de normen in uw organisatie daadwerkelijk zijn geborgd en daarmee uw risico’s geminimaliseerd. Kiezen voor inTECHrity betekent kiezen voor jarenlange kennis en ervaring. Al sinds 2002 begeleiden we organisaties op gebied van certificering en informatiebeveiliging. Wij begrijpen de problematiek van uw organisatie. Zo kunt u blijven focussen op uw strategieën en ontzorgen wij u op het gebied van compliance en certificering.

Inzicht

In hoeverre voldoet uw organisatie aan de wetten, regels en ISO-normen die voor u relevant zijn? inTECHrity helpt u met het verkrijgen van inzicht in deze complexe materie. We weten hoe u boetes voorkomt, risico’s beperkt en hoe u valkuilen omzeilt. En bovendien begrijpen we hoe u compliance kunt inzetten om uw strategieën effectiever te maken. inTECHrity begeleidt uw organisatie door het uitvoeren van audits, deel te nemen aan interne overleggen over informatiebeveiliging en, indien gewenst, de rol van functionaris gegevensbescherming (FG) te vervullen. Bovendien heeft inTECHrity een tool ontwikkeld waarmee we de verschillende elementen van risicomanagement, governance en compliance afdekken. Zo kunnen we in de gaten houden of uw werkwijze nog voldoet aan de certificering.

Bewustwording

Zelfs de best uitgedachte plannen worden alleen succesvol als uw medewerkers enthousiast zijn. Daarom vinden we het bij inTECHrity belangrijk om uw medewerkers al vanaf het begin te betrekken bij het sturen op integriteit. Wij werken niet top down, maar creëren een cultuur rondom risicomanagement, governance en compliance in uw gehele organisatie. Mensen betrekken doen we onder meer door heel goed te luisteren. Wat hebben uw medewerkers nodig om goed te kunnen werken en meerwaarde te bieden? Welke eisen maken hun werk meer of minder complex? En wat willen ze graag leren? Deze informatie combineren we met uw ambities en met onze eigen kennis. Om vervolgens op praktische en laagdrempelige wijze te laten zien welke impact compliance op uw organisatie heeft. Zo worden alle partijen zich bewust van hun verantwoordelijkheden.

Wendbaarheid

Het voldoen aan wet en regelgeving en compliance ten aanzien van informatiebeveiliging is een complex domein. De wendbaarheid van uw organisatie is natuurlijk van essentieel belang in de bedrijfsvoering. Maar zo ook het beheersbaar houden van de processen om te voldoen aan de ISO certificering en de AVG regelgeving. inTECHrity bevordert de wendbaarheid van uw organisatie met eenvoudige, doeltreffende oplossingen die medewerkers en managers meer overzicht én meer waardevolle sturingsinformatie geven. Zo kan uw organisatie sneller en adequater reageren op veranderingen. En omdat wij risicomanagement, governance en compliance eenvoudig kunnen koppelen aan wat uw professionals op de werkvloer nodig hebben, wordt uw organisatie effectiever.
Wilt u graag weten hoe onze klanten over ons denken? Lees dan onze referenties.