Bent u belast met het gegevensbeveiliging dossier? 

En is dit een hoofdpijn dossier voor u? Vanaf 25 mei 2018 gaat er een belangrijke wijziging plaatsvinden op het gebied van privacywetgeving. Elke organisaties moet aan de nieuwe regelgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR).

Lees meer 

NEN7510 Implementatie begeleiding 

inTECHrity kan uw NEN7510 certificeringsproject begeleiden, van opzet tot uiteindelijke certificering. Op basis van jarenlange ervaring in het begeleiden van NEN7510 certificeringsprojecten heeft inTECHrity een “best- practices aanpak” ontwikkeld voor de begeleiding van NEN7510 certificering projecten.

Lees meer 


Kosten compliance datalekken te hoog? Deel een functionaris 

Op 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. Zorg- en welzijnsinstellingen werken veel met privacygevoelige informatie. Zij krijgen door deze wet te maken met nieuwe regels en sancties op het gebied van databeveiliging. Handelen conform de wet vraagt specifieke deskundigheid. Die deskundigheid is nodig om de eisen die de wet oplegt te implementeren en te borgen in de organisatie. Het overtreden van de wet kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. Dat kan weer boetes van het CBP tot gevolg hebben die kunnen oplopen tot EUR 800.000,00. Bovendien volgt reputatieschade. De risico’s op deze boetes en reputatieschade staan voor veel middelgrote en kleine instellingen echter (nog) niet in verhouding tot de kosten voor compliance. Hoe kunnen deze instellingen toch beschikken over de benodigde deskundigheid en organisatie? Het delen van (de kosten van) een functionaris datalekken met meer instellingen is dan het antwoord.

Lees meer

 

inTECHrity op Twitter