Dag van de Privacy

door | 25 februari 2019

28 januari de Europese Dag van de Privacy. Deze dag is in 2007 in het leven geroepen om mensen beter te informeren over hun rechten bij het gebruik van hun persoonsgegevens. Een onderwerp dat sinds de invoering van de nieuwe privacywet alleen nog maar actueler is geworden. In het kader van de Dag van de Privacy heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laten onderzoeken in hoeverre we ons in Nederland zorgen maken over onze privacy. De resultaten hiervan werden bekend gemaakt op de Dag van de Privacy.

De uitkomsten van het onderzoek zijn schokkend te noemen: maar liefst 94% van de ondervraagden maakt zich zorgen over de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens, waarvan 32% zelfs veel tot zeer veel! De zorgen gaan voornamelijk over misbruik van (een kopie van) hun identiteitsbewijs, organisaties die hun online zoekgedrag volgen en organisaties die hen volgen via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon.

Aan de mensen die zich veel tot zeer veel zorgen maken over de bescherming van hun persoonsgegevens, is gevraagd waarover zij dan specifiek bezorgd zijn. Deze antwoorden staan weergegeven in onderstaand schema:

  Helemaal geen zorgen Weinig zorgen Veel zorgen Zeer veel zorgen
Medische gegevens 2% 33% 43% 22%
DigiD inloggegevens 3% 24% 47% 26%
Kopie ID-bewijs 1% 14% 50% 35%
BSN 2% 25% 50% 23%
Betaalgegevens 2% 32% 47% 19%
Basisregistratiegegevens 5% 42% 36% 17%

Helaas kunnen we deze zorgen niet helemaal wegnemen. Maar je kunt er wel iets tegen doen! De AP geeft een aantal tips om meer controle te houden over je persoonsgegevens:

  • Zorg dat apps, games en websites niet zomaar bij je informatie kunnen. Je kunt al veel persoonsgegevens beschermen door de juiste instellingen te gebruiken.
  • Pas je privacy-instellingen op je telefoon aan, zoals locatiegegevens. Wees je ervan bewust dat het een keuze is om deze gegevens te delen.
  • Wees je bewust van je digitale voetspoor. Alles wat je op internet doet, beïnvloedt de informatie die je krijgt.
  • Maak gebruik van je privacyrechten. Je hebt in veel gevallen bijvoorbeeld het recht om gegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen.
  • Kom je er met de organisatie niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat laatste is handig om te weten, maar als organisatie wil je dat natuurlijk liever niet. Dus hoe kun je voorkomen dat er klachten over jouw organisatie bij de AP worden ingediend? Een deel van de oplossing ligt bij de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG moet zorgen dat je medewerkers zich bewust zijn van de regelgeving rondom privacy en weten welke rechten klanten nu eigenlijk hebben. De rol van de FG omvat dus veel meer dan alleen het vastleggen van datalekken en het bijhouden van het verwerkingsregister. Want het gaat niet alleen om de klachten zelf, dat is vooral een boeterisico. Maar als je veel klachten ontvangt, dan kan de schade nog veel groter worden. Want dan is er sprake van een imago-risico.

Als u vragen heeft over de invulling van de rol van functionaris gegevensbescherming of over de AVG, dan helpen we u bij inTECHrity graag verder. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 085 130 1281 of via onze website www.intechrity.nl. Wij zijn officieel ACP-partner van BSI.