inTECHrity Blogs

Wanneer geeft u uw paspoort af?

Wanneer geeft u uw paspoort af?

Hoe snel geeft u uw paspoort af als u incheckt in een hotel? Of bij het huren van een auto? Het onterecht verzamelen van ID-bewijzen komt helaas nog steeds voor. Zeker met de zomervakantie voor de deur is het goed om u af te vragen wanneer u echt uw paspoort moet...

Lees meer
inTECHrity HELPT BEDRIJVEN DOOR CERTIFICERINGSOERWOUD

inTECHrity HELPT BEDRIJVEN DOOR CERTIFICERINGSOERWOUD

NEN 7510 en ISO 27001: zo geregeld! Sinds de invoering van de AVG liggen bedrijven onder een vergrootglas als het gaat om privacy. Een ISO-certificaat is een goed middel om te laten zien dat je hier als organisatie goed mee omgaat. Maar een certificeringstraject kan...

Lees meer
Kunnen we nog veiliger mailen?

Kunnen we nog veiliger mailen?

NEN 7510 en ISO 27001 zijn wereldwijd erkende normen voor informatiebeveiliging in de zorg en daarbuiten. En nu komt er een nieuwe norm als aanvulling op de bestaande normen. Waarom is dit eigenlijk nodig? Is het voldoen aan de richtlijnen van ISO 27001 en NEN 7510...

Lees meer
Is uw privacybeleid op orde?

Is uw privacybeleid op orde?

Zes tips voor een goed privacybeleid Met uw privacybeleid toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U geeft hierin aan welke maatregelen u heeft genomen om de persoonsgegevens van uw klanten, patiënten of cliënten te...

Lees meer
Voorkom hoge boetes!

Voorkom hoge boetes!

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft donderdag 14 maart bekendgemaakt dat ze niet uitsluit nog in 2019 boetes voor overtredingen van de AVG uit te delen. Dat deze boetes extreem hoog konden uitvallen, was al bekend. Maar tot nog toe waren er geen duidelijke...

Lees meer
Dag van de Privacy

Dag van de Privacy

28 januari de Europese Dag van de Privacy. Deze dag is in 2007 in het leven geroepen om mensen beter te informeren over hun rechten bij het gebruik van hun persoonsgegevens. Een onderwerp dat sinds de invoering van de nieuwe privacywet alleen nog maar actueler is...

Lees meer
Betrouwbaarheid van gegevens is een trend

Betrouwbaarheid van gegevens is een trend

Betrouwbaarheid van gegevens is een trend Ondernemingen willen meer en meer aantonen dat zij betrouwbaar met persoonlijke gegevens omgaan. Dit kunnen we inmiddels als een echte trend bestempelen. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Facebook en Google. Maar er zijn...

Lees meer

Onlinecommunicatie is soms te makkelijk!

Afgelopen week werd ik weer eens geconfronteerd met een blunder dat iemand anders zeer gevoelige informatie naar een verkeerd mailadres had gestuurd. Wat mij opviel was dat de ontvanger hier niks over had gezegd en dat de verstuurder het niet had opgemerkt. De vraag...

Lees meer
inTECHrity sponsort clubkleding AMHC

inTECHrity sponsort clubkleding AMHC

Kunnen we daar nog wel een foto van maken? inTECHrity sponsort dit jaar de clubpakken van AMHC. Dit vroeg natuurlijk om een mooie foto van de Heren 1 spelers in vol tenue. Terwijl het team trots poseerde, rees bij ons de vraag of dat eigenlijk wel goed ging met die...

Lees meer

Aantal gemelde datalekken met 70% toegenomen. Hoe kan dit?

Het aantal meldingen van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in 2017 met ruim 70 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor, van 5.849 naar 10.009. Veel datalekken komen door tekortkomingen in configuraties en het ontbreken van maatregelen....

Lees meer

Officieel AVG certificaat is er gewoon nog niet!

Er zijn bedrijven die een officieel AVG keurmerk / certificaat / waarborg aanbieden. Dit klopt en kan dus niet! Dergelijke bedrijven komen met het verhaal dat met het officiële certificaat aantoonbaar is dat uw organisatie AVG proof is. Uitermate merkwaardig omdat de...

Lees meer

Wat heb je aan een Functionaris voor gegevensbescherming?

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, van kracht is ontvangen wij steeds vaker vragen over de functionaris gegevensbescherming (FG). Een FG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. In deze blog gaan...

Lees meer

Privacytoezichthouders zelf wel klaar voor de AVG?

Een groot deel van de Europese privacytoezichthouders is nog niet klaar voor de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei geldt. Dit bleek uit een bericht van Reuters op Nu.nl van 9 mei 2018. Er was een rondgang...

Lees meer

Verwerkersovereenkomst nodig of toch niet?

Misschien heb je net als veel anderen ons gebeld met vragen over de zogenaamde verwerkersovereenkomst. Misschien ook niet en vraag je je nu af: Dat heet toch bewerkersovereenkomst? En wat is dan het verschil? Er is geen verschil. In de thans nog geldende Wet...

Lees meer

Onzin over de AVG

De AVG komt er volgende maand aan. Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan, maar wat mij opvalt is de vele onzin die hierover wordt geschreven en de vele kanten die je als lezer wordt opgestuurd voor mogelijke oplossingen. Als je googelt vind je oplossingen voor de...

Lees meer

Vier vragen over de AVG die naar ons zijn opgestuurd

Aanstaande donderdag geven wij een presentatie in Breda met als onderwerp AVG. Hierop vooruitlopend konden de deelnemers een aantal vragen insturen. Wellicht leven deze vragen ook bij u, vandaar nu een blog met vier willekeurige vragen van het totaal aan ingestuurde...

Lees meer
inTECHrity officieel BSI Partner in Nederland

inTECHrity officieel BSI Partner in Nederland

BSI Group heeft wereldwijd 58 kantoren, is opgericht in 1901 en was het eerste nationale normalisatie-instituut ter wereld. BSI is marktleider op het gebied van auditing, certificatie, zoals ISO certificering, en normering voor bedrijven. Wij zijn uitgebreid door BSI...

Lees meer