cn_cookies_accepted()

inTECHrity Blogs

Stond Corona bij u in de risicoanalyse?

Stond Corona bij u in de risicoanalyse?

Hield u rekening met Corona als mogelijk risico voor uw organisatie? Corona is bij uitstek een voorbeeld van een crisis die bij de meeste ondernemingen niet is opgenomen in de risicoanalyse. En als dat wel het geval was, dan bent u nu waarschijnlijk druk bezig met het...

Lees meer
AVG-compliant na de Brexit?

AVG-compliant na de Brexit?

De eerste week zonder Engeland in de EU is voorbij. De overgangsperiode van elf maanden is ingegaan en er zal in eerste instantie weinig veranderen tot 1 januari 2021. Britse burgers kunnen normaal in en uit de EU reizen, werknemers hebben nog steeds de vrijheid van...

Lees meer
Seksistische algoritmes

Seksistische algoritmes

Algoritmes en Artificiële Intelligence (AI) zijn enorm in opkomst. Steeds meer systemen en apparaten maken gebruik van algoritmes en nemen zo min of meer zelfstandig beslissingen. Ook bedrijven en overheden nemen vaker besluiten op basis van deze rekenmodellen. De...

Lees meer
“Rectificatie”

“Rectificatie”

Een jaar geleden publiceerden we een blog over het feit dat er geen certificaat bestaat om aan te tonen dat je organisatie AVG-proof is. Maar dat is niet langer juist. In augustus 2019 heeft ISO de nieuwe standaard ISO27701 gepubliceerd. Deze ISO-norm vormt een...

Lees meer
Casus HagaZiekenhuis in het licht van NEN7510

Casus HagaZiekenhuis in het licht van NEN7510

Vandaag (10 oktober) heeft onze collega een presentatie gegeven bij het Sigra in Amsterdam. SIGRA zijn ruim 100 organisaties uit de zorg verenigd. Het onderwerp de casus HagaZiekenhuis in het licht van NEN7510. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had eigenlijk de...

Lees meer
Wat mag je je zieke werknemer eigenlijk nog vragen?

Wat mag je je zieke werknemer eigenlijk nog vragen?

Als je werknemer zich ziekmeldt, dan wil je natuurlijk graag weten hoe het met hem of haar gaat. Bovendien wil je kunnen inschatten wat de ziekmelding betekent voor jouw organisatie. Maar wat mag je als werkgever eigenlijk vragen aan een werknemer die zich ziekmeldt?...

Lees meer
Het afgelopen half jaar 15.000 mensen privacyklacht

Het afgelopen half jaar 15.000 mensen privacyklacht

Op 9 september publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens het volgende: “Het afgelopen half jaar hebben meer dan 15.000 mensen een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).”. 15.313 mensen hebben in het eerste zes maanden van 2019 een...

Lees meer
Mega boete ivm Datalek!

Mega boete ivm Datalek!

Maandag 9 juli heeft British Airways een boete gekregen van £183,4 mln (€204,5 mln) omdat het tekort is geschoten in de beveiliging van zijn website. Het boetebedrag komt overeen met 1,5% van de omzet die British Airways boekte over 2017 (£12,2 mrd). Naar schatting...

Lees meer
Wanneer geeft u uw paspoort af?

Wanneer geeft u uw paspoort af?

Hoe snel geeft u uw paspoort af als u incheckt in een hotel? Of bij het huren van een auto? Het onterecht verzamelen van ID-bewijzen komt helaas nog steeds voor. Zeker met de zomervakantie voor de deur is het goed om u af te vragen wanneer u echt uw paspoort moet...

Lees meer
inTECHrity HELPT BEDRIJVEN DOOR CERTIFICERINGSOERWOUD

inTECHrity HELPT BEDRIJVEN DOOR CERTIFICERINGSOERWOUD

NEN 7510 en ISO 27001: zo geregeld! Sinds de invoering van de AVG liggen bedrijven onder een vergrootglas als het gaat om privacy. Een ISO-certificaat is een goed middel om te laten zien dat je hier als organisatie goed mee omgaat. Maar een certificeringstraject kan...

Lees meer
Kunnen we nog veiliger mailen?

Kunnen we nog veiliger mailen?

NEN 7510 en ISO 27001 zijn wereldwijd erkende normen voor informatiebeveiliging in de zorg en daarbuiten. En nu komt er een nieuwe norm als aanvulling op de bestaande normen. Waarom is dit eigenlijk nodig? Is het voldoen aan de richtlijnen van ISO 27001 en NEN 7510...

Lees meer
Is uw privacybeleid op orde?

Is uw privacybeleid op orde?

Zes tips voor een goed privacybeleid Met uw privacybeleid toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U geeft hierin aan welke maatregelen u heeft genomen om de persoonsgegevens van uw klanten, patiënten of cliënten te...

Lees meer
Voorkom hoge boetes!

Voorkom hoge boetes!

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft donderdag 14 maart bekendgemaakt dat ze niet uitsluit nog in 2019 boetes voor overtredingen van de AVG uit te delen. Dat deze boetes extreem hoog konden uitvallen, was al bekend. Maar tot nog toe waren er geen duidelijke...

Lees meer
Dag van de Privacy

Dag van de Privacy

28 januari de Europese Dag van de Privacy. Deze dag is in 2007 in het leven geroepen om mensen beter te informeren over hun rechten bij het gebruik van hun persoonsgegevens. Een onderwerp dat sinds de invoering van de nieuwe privacywet alleen nog maar actueler is...

Lees meer
Betrouwbaarheid van gegevens is een trend

Betrouwbaarheid van gegevens is een trend

Betrouwbaarheid van gegevens is een trend Ondernemingen willen meer en meer aantonen dat zij betrouwbaar met persoonlijke gegevens omgaan. Dit kunnen we inmiddels als een echte trend bestempelen. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Facebook en Google. Maar er zijn...

Lees meer

Onlinecommunicatie is soms te makkelijk!

Afgelopen week werd ik weer eens geconfronteerd met een blunder dat iemand anders zeer gevoelige informatie naar een verkeerd mailadres had gestuurd. Wat mij opviel was dat de ontvanger hier niks over had gezegd en dat de verstuurder het niet had opgemerkt. De vraag...

Lees meer