Bent u belast met het AVG vraagstuk?

Op 25 mei 2018 heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden op het gebied van de privacywetgeving. Organisaties in Nederland moeten vanaf dit moment voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG stelt strenge eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. inTECHrity biedt u ondersteuning bij het compliant worden én blijven met de AVG wet- en regelgeving.

DPIA Light – ons AVG-stappenplan

Op basis van de AVG-wetgeving heeft inTECHrity een handig stappenplan ontwikkeld: DPIA Light. Met behulp van onze data protection impact assessments maken we in korte tijd inzichtelijk waar uw organisatie staat ten opzichte van de nieuwe AVG-eisen en welke acties minimaal noodzakelijk zijn om hieraan te voldoen.

Het stappenplan bestaat uit de volgende elementen:
1. Scope bepaling
2. AVG-nulmeting door middel van DPIA Light
3. Presenteren van de DPIA-resultaten met de bijbehorende risico’s en actiepunten

Ons DPIA Light stappenplan bestaat uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel bestaat uit interviews met de verantwoordelijke personeelsleden. Het tweede dagdeel geven we een presentatie van de resultaten van de DPIA Light en de hieruit voortvloeiende actiepunten. inTECHrity biedt u deze DPIA Light aan voor een vast bedrag van € 850,=.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze flyer.

Integrale oplossing

inTECHrity biedt vanzelfsprekend ook ondersteuning bij de praktische invulling en uitvoering van uw AVG-dossier. Zowel inhoudelijk als binnen de juridische kaders. Wij bieden een integrale oplossing voor uw organisatie. Van invulling tot uitvoering en ondersteund door onze eigen monitoringstool. En mocht u onverhoopt toch in een juridisch geschil komen, dan kunnen we u daarbij helpen met onze juristen en advocaten.
Kortom, inTECHrity biedt u de ideale oplossing voor uw AVG-dossier!

Gratis e-book!

Op basis van onze ervaringen met AVG hebben we voor u de meestgestelde vragen op een rij gezet. Met de antwoorden natuurlijk!